ตารางการเดินเรือ

การขนส่ง

POLPODPORT CODEVESSEL NAMEVOYAGEETA/TIMEATA/TIMEBL NO.STATUS BLAMEND DATE / TIMEREMARK
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-001SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-002SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-003WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-004SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-005SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-006SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-007SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-008SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-009SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-010SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-011SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-012SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-013SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-015SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-016SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816TOKIHIME514-Mar-2114-Mar-21KBLC-017SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBBKK134TOKIHIME517-Mar-21TBAKBBK-001SURRENDERED15-Mar-21TBA
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-001WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-002SURRENDERED15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-003WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-004WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-005WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-006WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-007WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-008WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-009WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-010WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-012WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-013WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-014WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-015WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-016WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
KOBLCB2816PERLAS323-Mar-21TBAKBLC-017WAITING15-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
YOKLCB2816KAISA14016-Mar-2116-Mar-21YHLC-001SURRENDERED05-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
YOKLCB2816KAISA14016-Mar-2116-Mar-21YHLC-002SURRENDERED05-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
YOKLCB2816KAISA14016-Mar-2116-Mar-21YHLC-003WAITING05-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
YOKLCB2816KAISA14016-Mar-2116-Mar-21YHLC-004WAITING05-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
YOKLCB2816KAISA14016-Mar-2116-Mar-21YHLC-005SURRENDERED05-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
YOKLCB2816KAISA14016-Mar-2116-Mar-21YHLC-006SURRENDERED05-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT
YOKLCB2816KAISA14016-Mar-2116-Mar-21YHLC-007WAITING05-Mar-21KERRY SIAM SEAPORT